Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2018

heparyna
2092 e415 500
<3
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viazapachsiana zapachsiana

September 19 2018

heparyna
- Co Cię najbardziej boli, co jest najsmutniejsze?
- Rozczarowania. Bo wcale nie to, że ktoś mi pokaże, że mnie nie lubi. Wcale nie to, że ktoś mnie wkurwi. Wcale nie to, że ktoś mnie wyzwie, obrazi, odrzuci. Najbardziej bolą rozczarowania. Jak spodziewasz się po kimś X, a on robi takie totalnie skrajne Y. Jak wierzysz komuś w X, a on robi Cię w chuja ze swoim Y. Jak ufasz, że ktoś jest X, a on ma niezły ubaw z Twojej naiwności. Tak, to właśnie jest najgorsze i najsmutniejsze.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaaynis aynis

September 18 2018

heparyna
1044 264e 500
Reposted fromtfu tfu viasmaller smaller
heparyna
4827 c362 500
Reposted fromctrl-c ctrl-c viacolorful colorful

September 16 2018

heparyna
heparyna
heparyna
kocham
heparyna
7153 adeb 500

September 15 2018

heparyna
2243 381e 500
Reposted fromgubert gubert viajazon jazon

September 13 2018

heparyna
4344 5b36
Reposted fromkarahippie karahippie viawszystkodupa wszystkodupa
heparyna
4608 7657 500
Reposted frompiehus piehus viawszystkodupa wszystkodupa
4404 bcd4 500
Reposted frombrumous brumous viawszystkodupa wszystkodupa
heparyna
9307 b3f2 500

August 06 2018

heparyna
Jesteśmy zdystansowani, nieczytelni w relacjach, bo wydaje się nam, że wtedy trudniej będzie nas skrzywdzić. Ze strachu rezygnujemy z szansy na zbudowanie czegoś prawdziwego z drugim człowiekiem. Warto z tego wyjść. Zaryzykować chociaż raz.
— Ireneusz Czop w rozmowie z Moniką Sobień w magazynie "WeMen"
heparyna
5237 452c
Reposted fromkarahippie karahippie viaguerriera guerriera
3545 1e33
Reposted frombrumous brumous viamiimi miimi
heparyna
9932 9b32
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapffft pffft

August 05 2018

heparyna
1194 0289
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaaskman askman

July 16 2018

heparyna
Są w życiu chwile, gdy człowiek czuje się tak, jakby wszedł w trakcie przedstawienia do niewłaściwego teatru. 
— Caleb Carr
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viakasmii kasmii

July 09 2018

heparyna
6111 9843
Reposted fromstroschek stroschek viawolalabym wolalabym
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl