Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2017

heparyna
5993 e427 500
No Janet
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viaconopec conopec
heparyna

December 05 2017

heparyna
4405 37c8
Reposted fromMatalisman Matalisman viadudku dudku
heparyna
2184 1b9c 500
Reposted fromkatsiu katsiu viadudku dudku

December 04 2017

5865 adaa 500

funnypicsdept:

At my local pet food store.

Reposted fromdivi divi viadeszczowapiosenka deszczowapiosenka
heparyna
I owszem, wytrzymasz- wyszeptał.- Wytrzymasz wszystko.
— Ernest Hemingway
Reposted bydasistdeinlebenczekoladowanadziejafinatka

November 30 2017

heparyna
Future career
5151 269e 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viairbjarbirb irbjarbirb
heparyna
8204 62d5
Reposted frompartyhardorgtfo partyhardorgtfo viapkz451 pkz451
1688 8026
Reposted fromnoirceur noirceur viayveee yveee
heparyna
8307 3204 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 viaIriss Iriss
heparyna
9392 57e7 500
Reposted fromtfu tfu viaIriss Iriss
heparyna

November 27 2017

heparyna
And suddenly all this sad songs were about us.
— nieodżałowana strata
Reposted bycrystalcleoboanoite

November 23 2017

heparyna
3729 8764
Reposted frommhorrighan mhorrighan viajazon jazon

November 21 2017

heparyna
4922 f82b
Reposted bySkydelanbadbloodSenyiaCrossroademongreenloudRastaPrincessniedoopisanialaparisiennedefinicjamiloscifinatka

November 09 2017

heparyna
heparyna
I tyle z cieszenia się jesienią. Październik za nami, listopad szybko mija i zaraz będzie grudzień. A potem Nowy Rok. Ale tak naprawdę taki sam.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso
heparyna
Czy tacy ludzie naprawdę istnieją? Tacy, którzy mieszkają nad morzem, mają własne, przytulne mieszkania a każdy dzień zaczynają od śniadania? Ludzie, którym chce się codziennie dobrze wyglądać, którzy w drodze do pracy wstępują po pachnącą kawę? Mają pracę, którą lubią, która nie jest stresem a przyjemnym wyzwaniem? Wychodzą z niej o 16 a gdy chcą wziąć urlop to po prostu o tym mówią, z uśmiechem? Ludzie, którzy po pracy idą na siłownię, do kina, spotykają się z przyjaciółmi, mają czas na słuchanie muzyki? Wieczorem nigdy nie są na tyle zmęczeni by pominąć demakijaż, kładą się w czystej pościeli a zamiast telefonu czytają rozdział książki przed snem? Zasypiają spokojnie, nie martwią się chorobami, nie myślą o śmierci i o tym, że jutro będzie takie samo jak wczoraj.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl