Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2017

heparyna
Stayin' alive
Reposted fromtgs tgs viadudku dudku
heparyna
Jeśli zdecydujesz się kiedykolwiek odejść od kogoś nie zapomnij o tym aby się z nim pożegnać. I bez względu na to co łączyło Cię z tym człowiekiem, nie uciekaj bez słowa. Nikt z nas nie zasługuje na takie zakończenie.
Gdy emocje już opadną, miej odwagę spojrzeć prawdzie w oczy nim odejdziesz na zawsze.
— Włóczęga
Reposted fromhormeza hormeza viainmybetterworld inmybetterworld
3089 00d0 500
heparyna
heparyna
 Last night you were in my room
And now my bedsheets smell like you
— Ed

June 26 2017

7459 4986 500

ever-is:

There’s nothing to dislike about this photo 10/10

Reposted fromamusingmurff amusingmurff viainyou inyou
heparyna
Jest tyle miłości w twym sercu, Mała,
że późny listopad w lipiec byś zamieniała.
— SDM, Jesteś
Reposted fromdys dys viayveee yveee
heparyna
6113 7e28 500

June 24 2017

heparyna
0329 0bd8

June 23 2017

heparyna
heparyna
1755 3a6b
Reposted fromscorpix scorpix viasoundofsilence soundofsilence
heparyna
3019 fbde 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viaaskman askman
heparyna
Nie mam dla Ciebie miłości, ktoś tu był przed Tobą
Nie ma we mnie miłości, odchodząc zabrał ją ze sobą

Jeśli chcesz, troszcz się o mnie, tylko pozbądź się złudzeń
Nie zacznę Cię kochać, choć przy Tobie się budzę 
Jeśli chcesz, to dbaj o mnie, bądź zawsze pod ręką
Jeśli pójdę z innym, nie mów - serce Ci pękło
— moja miłość ma narzeczoną, a ja nie mam nic.
heparyna
2013 619e
heparyna
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasoundofsilence soundofsilence
heparyna
4547 f131
Reposted fromgreensky greensky vialexxie lexxie

June 21 2017

heparyna
7349 da46 500
Reposted frommyu myu viacompletelydifferent completelydifferent
heparyna

Zawsze, gdy na mnie spojrzysz,
Wiedz :
Że jestem smutny   n i e   d l a t e g o
(Dlaczegokolwiek,
O czym pomyśleć możesz),
Ale dla czegoś innego,
Dalekiego
Czym ty się nigdy nie trwożysz.

Umrę ci kiedyś.
Oczy mi zamkniesz.
I wtedy - swoje
Smutne, zdziwione,
Bardzo otworzysz. 

— Julian Tuwim
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viasoko soko
heparyna
1501 5b6b
Reposted fromtwarogpoltlusty twarogpoltlusty viaaynis aynis
heparyna
    (…)Chciałbym mieć kobietę, z którą bym się mógł wygłupiać. Kobietę kumpla, z którą szedłbym przez życie, robiąc sobie jaja. Taka łajdacka para- to mój ideał. Ale niewiele znam takich kobiet i są zajęte. A inne? Po pół godziny mam ich dosyć. A co dopiero, żeby któraś została do rana?
     
— Marek Raczkowski
Reposted frompiepszoty piepszoty viaspontaneous spontaneous
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl