Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2017

heparyna
A może się zmieniłeś i dlatego odeszła. Stwarzałeś pozory by Ją zdobyć a potem pokazałeś jaki jesteś na prawdę i zrozumiała, że to nie Ciebie pokochała.

October 16 2017

0190 df8c 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viabeinthe beinthe

October 12 2017

heparyna
heparyna
5322 e643 500
Reposted frominaska inaska viaWakeUpInNewYork WakeUpInNewYork

October 11 2017

6607 fd5e 500
Reposted fromwrajt wrajt viaiamdreamer iamdreamer
heparyna
6265 f1d6
Reposted fromaheavyheart aheavyheart viaiamdreamer iamdreamer
heparyna
"Per aspera ad astra" - Przez trudy do gwiazd.
Reposted byBonisho Bonisho
heparyna
heparyna
0679 5073
Reposted fromzenibyja zenibyja viarzucwszystko rzucwszystko
heparyna
8568 1a97
Reposted fromadamkrk adamkrk viarikita rikita
heparyna
9081 867e
Reposted fromverronique verronique viarikita rikita
heparyna
1085 53ee
Reposted fromnezavisan nezavisan viarikita rikita

October 10 2017

heparyna
Widząc alkoholika, powiedziałam kiedyś koledze:" Patrz jak nisko się stoczył, a jeszcze kilka lat temu był takim wielkim człowiekiem, szanowanym, najlepszym w swoim fachu". Na co mój kolega odpowiedział:" Pamiętaj, człowiek całe życie idzie dobrą ścieżką, ale wystarczy, że zrobi jeden zły krok i już jest na złej drodze i jeśli nie zauważy tego kroku to dalej będzie szedł w tym zgubnym kierunku. Wystarczy tylko jeden zły krok"
Od tamtej pory pamiętam by nie oceniać ludzi, bo może ja też zrobię jeden, jedyny zły krok i moje życie pójdzie w złą stronę. 
— G.T.
heparyna
Jesteś nieodżałowaną stratą, mała.
— M.B.
heparyna
Pamiętam dokładnie gdy widziałam cię po raz ostatni. Szedłeś powoli, słońce zachodziło za twoimi plecami ale dokładnie widziałam wyraz twojej twarzy, twoich oczu. Kiwnięcie głową, w nim zawierało się nasze ostatnie pożegnanie. Przecież nie mogliśmy rzucić się na siebie i całować do nieprzytomności przy wszystkich. Ten wzrok, w którym było wszystko- żal, miłość, tęsknota, pożądanie, smutek i milion innych niewypowiedzianych uczuć. Kolejny zwykły dzień, w którym nasze światy się rozpadły. 
— vvv

October 09 2017

7360 b546
Reposted fromdivi divi viagorzkaczekolada gorzkaczekolada

October 05 2017

heparyna
6419 010e 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viasoko soko
heparyna
Człowiek ma w życiu albo wymówki, albo wyniki.
— Jack Canfield i Mark Victor Hansen
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaolvide olvide
heparyna
5467 4d1b
South Carolina, US, forest fire.
heparyna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl