Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 09 2018

heparyna
5063 a54b 500
Reposted fromuhuhu uhuhu viasoko soko
heparyna
Nie ufam tym, którzy są przekonani, że mają wielu przyjaciół. To znak, że nie znają ludzi.
— C. R. Zafon: "Gra anioła"
Reposted frompiksele piksele viaaskman askman
heparyna
Kobieta poniża siebie sama, kiedy porównuje się z inną kobietą.
— Sherry Argov - "Dlaczego mężczyźni kochają zołzy?"
Reposted fromtroubles troubles viasoundofsilence soundofsilence
7807 c0f5

tehjennismightier:

I reblog this every time I see it, because it’s one of life’s hardest lessons.

Reposted frombpash89 bpash89 vialexxie lexxie

May 08 2018

heparyna
Zaufanie jest czymś tak pięknym, że nawet największy oszust odczuwa szacunek  dla tego, kto go nim obdarza.  
— Marie von Ebner-Eschenbach
Reposted bySkydelanblackfantasiesselseycudoku

May 06 2018

heparyna
8703 a64b 500
Reposted frommeem meem viaaynis aynis

May 03 2018

heparyna
Skacz- i lecąc w dół, pozwól, by wyrosły Ci skrzydła . 
— Kerstin Gier
Reposted byirmelinSkydelanmyszkaminniecelebrationnecropixienayantarafantazjazwariowalamthesilenceofthealcoholicblacksadcatIzzy721lovesweetsnoone97Merrry98littlewhiteliesslowemwyszeptanekredkowaBloodEve

April 12 2018

heparyna
Zrobiłbym dla niej absolutnie wszystko. Zraniłbym każdego, kto doprowadziłby ją jeszcze raz do takiego płaczu. Spaliłbym dla niej całe miasta.
— Frazier-King
Reposted bytojapaula tojapaula
heparyna

-Byłeś kiedyś zakochany ? 
Nawet nie mruga.
-Raz.
-Jak długo ?
Wpatruje się w niebo, odpowiada: 
-Dwadzieścia jeden lat... i trzy dni.
— gus
Reposted bymoglismywszystko moglismywszystko
heparyna
Żyj mocno, kochaj mocniej. Doganiaj marzenia, szukaj przygód... chwytaj chwile. Żyj pięknie.
— Tillie Cole
Reposted byjestjuzzapozno jestjuzzapozno
heparyna
Życie jest pokręcone. Pełne złamanych serc i byłych chłopaków.
— Lauren Barnholdt
Reposted byguerrieraheavencanwaitniskowolaterspozakontrolajestjuzzapoznonaturalgingerSenyialottibluebellsokomadriddnieobecnosckaciemilordzienecropixieasylopath

April 04 2018

heparyna
9465 2ecd 500
top
Reposted fromsponzy sponzy viakrainakredek krainakredek
heparyna
Chcę, żebyś była dzielna. Nie wolno ci się niczego bać (...) Świat pełen jest miłości, a wiosna dociera wszędzie.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted frombanitka banitka viaguerriera guerriera

March 29 2018

heparyna
6297 51d5 500
Reposted fromstroschek stroschek viafantasmagorie fantasmagorie
heparyna
4860 69da 500
Reposted fromkaiee kaiee viainmybetterworld inmybetterworld

March 28 2018

heparyna
“Czasami odpuszczenie sobie pewnych rzeczy jest aktem dużo większej siły niż dalsze trwanie przy nich i bronienie ich.”
— Eckhart Tolle
Reposted fromavooid avooid

March 26 2018

heparyna
1590 2f46 500
Reposted fromnutt nutt viajazon jazon

March 23 2018

heparyna
2794 a85d 500
Reposted fromfungi fungi viamasterofpuppets masterofpuppets

March 22 2018

heparyna
8635 2222
Reposted fromtaSowa taSowa viapkz451 pkz451

March 21 2018

heparyna
7794 b883 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viafantasmagorie fantasmagorie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl