Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2017

heparyna
heparyna
Przestań na chwilę repostować i opowiedz mi swoją historię.
heparyna
Poza tym jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada cicho na dnie serca jak śnieg podczas bezwietrznej nocy.


Mój mistrz
— Haruki Murakami – Koniec świata i hard-boiled wonderland
heparyna
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viamalazadymiara malazadymiara

August 06 2017

heparyna
Naprawdę silni ludzie nie tłumaczą, dlaczego wymagają szacunku. Po prostu nie zadają się z kimś, kto im szacunku nie daje.
— Sherry Argov
Reposted fromnevermindd nevermindd viamiimi miimi
heparyna
Asertywność w tych czasach często mylona jest z nietaktem. 
heparyna
Pracowici ludzie są najszczęśliwsi, ponieważ nie mają czasu się nad sobą użalać.
— Kate Morton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialajla lajla
heparyna
Reposted frombluuu bluuu vialajla lajla
heparyna
Reposted fromwszedziesmierc wszedziesmierc vialajla lajla

August 05 2017

heparyna
heparyna
0004 7d84 500
Reposted fromhollygrove hollygrove viagwiazdeczka gwiazdeczka

August 04 2017

heparyna
8023 5e1f
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaolvide olvide
heparyna
heparyna
Są takie zbiegi okoliczności, które przypominają wyrafinowany plan.
— Andrzej Stasiuk - "Fado"

August 03 2017

heparyna
1685 3e96
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaavooid avooid

July 29 2017

heparyna
7570 838d
Stanisław Barańczak
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viaaynis aynis

July 20 2017

heparyna
Gdy już posmakowałeś lotu, zawsze będziesz chodzić po ziemi z oczami utkwionymi w niebo, bo tam właśnie byłeś i tam zawsze będziesz pragnął powrócić.
— Leonardo da Vinci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapatsssy patsssy
heparyna
9002 e788
Reposted fromchudazupa chudazupa viapatsssy patsssy

July 19 2017

heparyna
6452 095b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafeatherr featherr
heparyna
0071 ec9b 500
Reposted fromikhakima ikhakima viaavooid avooid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl