Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2018

heparyna
8635 2222
Reposted fromtaSowa taSowa viapkz451 pkz451

March 21 2018

heparyna
7794 b883 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viafantasmagorie fantasmagorie
heparyna
0065 b774 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viamalinowowa malinowowa
heparyna
8633 4296
Reposted fromEtnigos Etnigos viamalinowowa malinowowa

March 18 2018

heparyna
heparyna

Ellen hosting the Oscars [2007]

Reposted fromMoonTide MoonTide viapkz451 pkz451
heparyna
2442 c84b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapkz451 pkz451
heparyna
heparyna
2702 90e0 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialajla lajla
heparyna
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaavooid avooid

March 16 2018

heparyna
Pewnego dnia zobaczysz ją trzymającą za rękę kogoś innego, kto wykorzystał twoją szansę. Ona nawet cię nie zauważy, ponieważ będzie zbyt zajęta śmianiem się z jego głupiego żartu, a widzenie tego pięknego uśmiechu na jej twarzy i uświadomienie, że nie jesteś jego powodem, spali twoje serce. I wtedy do ciebie dotrze: to była ona. To zawsze była ona.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaMargheRita86 MargheRita86
heparyna
7111 7203
heparyna
6257 9f05 500
Reposted frommerkaba merkaba viamalinowowa malinowowa
heparyna
0464 3fc5 500

March 08 2018

heparyna
9974 749e 500
Reposted fromtfu tfu viaMissMurder MissMurder

March 07 2018

heparyna
Miło tak czasem zwyczajnie posiedzieć obok siebie w ciszy, pośród głośnych wojen, które oboje toczymy w naszych umysłach.
— K.P. - Terapia
Reposted bySkydelanohhmarigoldbanshe
heparyna
9746 bc79 500
Reposted fromfreakish freakish viakrainakredek krainakredek
heparyna
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairbjarbirb irbjarbirb

March 06 2018

heparyna
8385 ad94
Reposted fromonlyman onlyman vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl