Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 04 2018

heparyna
Reposted fromsixtus sixtus viamalinowowa malinowowa
heparyna
2150 414b 500
Reposted fromstroschek stroschek viamalinowowa malinowowa

November 01 2018

heparyna
7583 287d 500
Reposted frompiehus piehus viamiimi miimi
heparyna
5561 d176 500
Reposted fromkartoNik kartoNik viaaskman askman
heparyna
Lubię wieczorami siedzieć na przystanku, słuchać, muzyki i patrzeć na ludzi. Czasami wyobrażam sobie, że pytam każdego z nich "przepraszam czy Pan też ma dziurę w sercu?", a oni z uśmiechem odpowiadają "oczywiście, że tak.
— Milena Szczepanik
Reposted frompasazerka pasazerka viaolvide olvide
heparyna
4080 be5a 500
Reposted frompannadziewanna pannadziewanna viajstrbl jstrbl
heparyna
4878 3e41 500
Reposted fromoll oll viaawaken awaken

October 31 2018

heparyna
2300 13d0
Reposted fromsz sz viapkz451 pkz451
heparyna

Julian Tuwim - Inne

Zawsze, gdy na mnie spojrzysz,
Wiedz:
Że jestem smutny nie dlatego
(Dla czegokolwiek
O czym pomyśleć możesz),
Ale dla czegoś innego,
Dalekiego,
Czym ty się nigdy nie trwożysz.

Umrę ci kiedyś.
Oczy mi zamkniesz.
I wtedy — swoje
Smutne, zdziwione,
Bardzo otworzysz.
Reposted frompanpancerny panpancerny viapkz451 pkz451
heparyna
Pewnego dnia zatrzymasz się i powiesz: cholera, jak ta dziewczyna mnie kochała.
Reposted fromenchantement enchantement viaaksamitt aksamitt

October 30 2018

8195 5e4b
Reposted frompengin pengin viapkz451 pkz451
heparyna
7111 c7f6 500
napis w łazience na oddziale zamkniętym - zbiory własne
heparyna
0951 229a 500
Reposted fromkrzysk krzysk viamalinowowa malinowowa

October 29 2018

heparyna
Chociaż ostatecznie na związek nas nie będzie stać
I złamiemy sobie serce
Niech skradziony weekend trwa.

Wiem, ze musisz wrócić
Przestań o tym mówić
Tańcz
— Dawid Podsiadło "Dżins"
Reposted fromdreamadream dreamadream
8460 8273
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viawszystkodupa wszystkodupa

October 28 2018

heparyna
2598 1146
Reposted fromthinredline thinredline vialexxie lexxie

October 26 2018

heparyna
1037 43d8 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viajstrbl jstrbl
heparyna
6051 72d0 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaMigotliwa Migotliwa
heparyna
I przez przypadek za parę lat miniemy się ze sobą w czyichś drzwiach
Chyba nosisz inny płaszcz
A ja nie przyszedłem tu sam
— D. Podsiadło
Reposted byguerrieranieobecnoscquinnekaciemilordzie

October 07 2018

heparyna
we mnie,
problem jest na pewno we mnie
nie doszukuj się go w sobie
w tobie wszytko jest okej

— D. Podsiadło
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl